Vrtáky

vrták Uchida

3 mm1 ks4 skladem759 Kč  
4 mm1 ks23 skladem759 Kč  
5 mm1 ks14 skladem759 Kč  
6 mm1 ks3 skladem759 Kč  
7 mm1 ks13 skladem759 Kč  
8 mm1 ks2 skladem759 Kč  
9 mm1 ks6 skladem990 Kč